อนุมัติรฟท.กู้แก้บักโกรก

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ได้เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปี 2556 จำนวน 5,702 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินและค้ำประกันเงินกู้ พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้รฟท.ด้วย เนื่องจาก รฟท.ยังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยผลประกอบการในปีนี้คาดว่าจะขาดทุน 12,174 ล้านบาท และขาดทุนเงินสดอีก 6,877 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแจ้งว่า รฟท.มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันหลายปี หากไม่กู้เงินเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องอาจทำให้ตกอยู่ในสภาพขาดเงินสดและกระทบต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา รฟท.ขาดทุนมาตลอด โดยในปี 2553-55 มีผลขาดทุนถึง 7,913-11,158 ล้านบาท