เช็คข้อมูลสินค้า

สินค้าไหนมาแรง สินค้าไหนมาเด่น ติดตามและเช็คข้อมูลการบริการและสินค้าต่าง ๆ ได้เลยที่นี่

วันดีปลื้มติดอันดับ 1 ใน 50 เศรษฐีเมืองไทย ภูมิใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำเร็จ

น.ส.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG กล่าวรู้สึกภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จจาการพัฒนาธุรกิจการใช้พลังงานแสง อาทิตย์ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ติด 1 ใน 50 อันดับเศรษฐีประเทศไทย ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ทำให้บริษัทเราเป็นผู้นำการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศไทยและระดับอาเซียน ที่สำคัญยังส่งผลนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ในด้านของการนำพลังงานหมุนเวียน มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าพลังน้ำ หรือพลังลม เพราะพลังงานเหล่านี้นอกจากเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกแล้ว ยังเป็นพลังสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นผลดีกับประเทศไทยชาติโดยรวม ทั้งด้านการลดมลภาวะ การลดการนำเข้าน้ำมัน ลดการใช้แก๊ส ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จทั้งในส่วนของตัวเองและเป็นผลดีต่อประเทศชาติด้วย

สำหรับจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นั้น น.ส.วันดี บอกว่าเรื่องของความเชื่อและศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะตัวเองเชื่อว่าจากการประสบการณ์การพัฒนาแสงอาทิตย์ทำให้มองเห็นโอกาส เห็นช่องทาง และมั่นใจว่าจะพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จ จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างหนักและเต็มที่ แม้ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากมายตลอดทางก็ไม่ได้ย้อท้อ เพราะเชื่อว่าเราจะทำได้ ซึ่งหลังจากฟันฝ่าอุสรรคมาได้และประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ซึ่งธุรกิจนี้จะเป็นโมเดลนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ อย่างกว้างขวางต่อไป

น.ส.วันดี กล่าวถึงอนาคตของบริษัทเอสพีซีจีฯด้วยว่า จะทุ่มเทแรงกายต่อไปเพื่อนำพาบริษัทให้เป็นผู้นำด้านการใช้พลังแสงอาทิตย์ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าในทุกมุม ทุกมิติและมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ ซึ่งเวลานี้ก็กำลังทุ่มเทให้กับการพัฒนาโซล่ารูฟ (Solar Rooftop) หรือการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านครัวเรือนทั่วไป และโรงงานภาคเอกชน ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย และสามารถสร้างความมั่นคงด้านการใช้พลังงานให้กับประเทศชาติอย่างอย่าง ยั่งยืนต่อไปได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท SPCG จำกัด (มหาชน) มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมกำลังผลิตกว่า 200 เมกะวัตต์ เงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยจะพัฒนาให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2556 ซึ่งโครงการทั้งหมดได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้โครงการได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เข้าระบบของ กฟภ.เรียบร้อยแล้ว 16 โครงการ และกำลังจะขายเพิ่มอีก 5 โครงการ และบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ของโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป เป็นผลให้บริษัทมีโครงการโซลาร์ฟาร์มที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขณะนี้แล้ว รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ รวมกำลังการผลิต 137.17 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 2 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง 13 โครงการ โดยทุกโครงการมีความคืบหน้าตามแผนการที่ได้วางไว้และคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกาหนดในปี 2556 นี้ สำหรับรายได้ปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เติบโตขึ้นไปที่ 2.4 พันล้านบาท จากปี 2555 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท และคาดว่าเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2556 จะทำให้รายได้ในปีนี้เติบโตขึ้น

นอกจากนี้บริษัทเตรียมดำเนินการออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) ขนาด 5,500 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว บริษัทคาดการณ์ว่า ก.ล.ต.จะอนุมัติให้เสนอขายกองทุนดังกล่าวได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 นี้ โดยบริษัทเตรียมนำโซลาร์ ฟาร์ม เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรวม 7 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนในเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า คาดว่าจะทำโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยคาดว่าจะนำร่อง 1 โครงการก่อน งบลงทุนเบื้องต้นราว 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มเห็นการก่อสร้างแผนงานดังกล่าวในช่วงปลายปี 2556 นี้

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตแพคเกจจิ้ง

เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติของพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์มักต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุเป็นหลัก ถ้าใช้บรรจุอาหารคุณสมบัติประการแรกที่ต้องพิจารณา คือ สัมผัสกับอาหารได้โดยไม่ก่อพิษภัยให้แก่ผู้บริโภคอาหารนั้น โดยต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ถ้าต้องการใช้ถุงพลาสติกบรรจุขนมปังกรอบซึ่งเสื่อมคุณภาพได้ง่าย คุณสมบัติแพคเกจจิ้งเมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น ฟิล์มพลาสติกที่จะใช้ทำถุงก็ต้องมีคุณสมบัติป้องกันไอน้ำจากสภาวะอากาศภายนอกได้ดี แต่ถ้าต้องการบรรจุข้าวเกรียบทอดนอกจากฟิล์มพลาสติกจะต้องมีคุณสมบัติด้านป้องกันไอน้ำได้ดีเช่นกันแล้ว ยังจำเป็นต้องสามารถป้องกันก๊าซออกซิเจนได้ดีอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากไอน้ำทำให้ข้าวเกรียบนิ่มและก๊าซออกซิเจนทำให้น้ำมันในข้าวเกรียบเหม็อนหืน ในกรณีของการบรรจุข้าวสารถุงพลาสติกที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติด้านความเหนียวสูงเพื่อป้องกันการตแกขาดหรือยืดขาดของถุงในระหว่างการลำเลียงและขนส่ง

หากเป็นการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำผลไม้ขวดคุณสมบัติแพคเกจจิ้งต้องมีความแข็งแรงพอเหมาะกับการรับน้ำหนักของน้ำผลไม้ได้โดยไม่บุบ อีกทั้งป้องกันอากาศและไอน้ำได้ดีพอสมควร ฝาจุกแน่นหนาตลอดจนมีความใส สวยงานเพื่อแสดงตัวในตำแหน่งจุดขายได้ดี

เพราะการมีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติแพคเกจจิ้งของพลาสติกและในคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบกับข้อมูลด้านตลาดต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้การเลือกใช้ด้งกล่าวมีความถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายมีคุณภาพ อันเนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกไม่ดีพอ ผลิตภัณฑ์เสือมคุณภาพเร็วกว่ากำหนดเวลาที่ต้องการ และป้องกันปัญหาการบรรจุภัณฑ์ที่ดีเกินไป อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของพลาสติกดีเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนสูง