เช็คข้อมูลสินค้า

สินค้าไหนมาแรง สินค้าไหนมาเด่น ติดตามและเช็คข้อมูลการบริการและสินค้าต่าง ๆ ได้เลยที่นี่

การสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าdealรายใหม่โดยใช้ Social Networks

ผู้ซื้อdeal

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Social Media เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจผู้ซื้อdealประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการนำสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมาช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อdealและผู้ขายให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้ขยายตัวมากขึ้นอีกด้วย และต้นทุนในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทาง Social Networks มีค่าใช้จ่ายกว่าน้อยกว่าสื่อช่องทางอื่น อีกทั้งการทำโฆษณาดังกล่าวยังสามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้ซื้อdealมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสื่อสารและการเชื่อมต่อระบบ Internet ที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ถูกพัฒนาให้มีความสะดวกในการเชื่อมต่อ Internet มีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้เวลาในการออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มารับบริการ dealโดยมีการหาข้อมูลของสินค้าเปรียบเทียบสะดวกขึ้น ข้อมูลการจากบอกเล่าของกลุ่มลูกค้าเก่าจะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้ โดยใช้ Social Networks เป็นช่องทางในการสื่อสารได้ ตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตผู้ซื้อdealสามารถทำได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น สร้างมั่นใจให้กับลูกค้า